Od kiedy po CABG z rozcięciem mostka można spać na boku?

Spanie na boku nie jest zalecane u pacjentów po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) z przecięciem mostka przez okres około 2 miesięcy (czas jest zmienny indywidualnie). Czas ten jest niezbędny do pełnego wygojenia oraz stabilizacji struktur kostnych mostka. W tym czasie konieczne jest unikanie także wszystkich tych ruchów, które mogą destabilizować ranę mostka, np. podnoszenia ciężkich przedmiotów, szczególnie jedną ręką, wykonywania zajęć wymagających intensywnych i gwałtownych ruchów kończynami górnymi, czy ciężkich prac, np. kopania w ogródku.