Jakie jest ryzyko wystąpienia drugiego zawału serca u pacjenta, który ciągle nadużywa alkoholu?

Zawał serca jest najczęściej wynikiem pęknięcia blaszki miażdżycowej i tworzącego się zakrzepu, który utrudnia lub uniemożliwia przepływ krwi w tętnicy. Mimo najlepszego leczenia, miażdżyca jest stanem nieodwracalnym, tzn. że jeżeli już wystąpi, to praktycznie nie da się jej całkowicie wyleczyć. W związku z tym, ryzyko kolejnego zawału serca jest bardzo duże niezależnie od innych czynników, w tym nadużywania alkoholu.

Spożycie alkoholu jest problematyczne również z powodu wpływu na leki zażywane przez chorego. Może zwiększać ryzyko krwawień (większe rozrzedzenie krwi), zmieniać działanie leków, pogarszać kontrolę ciśnienia tętniczego. Reasumując, niezależenie od tego czy ktoś nadużywa alkoholu, ryzyko kolejnego zawału jest duże.