Co oznacza „zawał nieokreślony”?

Jest to dosłownie przytoczone rozpoznanie z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Z medycznego punktu widzenia takie rozpoznanie jest stosowane rzadko, zazwyczaj gdy nie można ustalić jednoznacznej przyczyny zawału (czy było to pęknięcie blaszki miażdżycowej, zator, arytmia, czy inna przyczyna). Dla pacjenta taki wpis na karcie informacyjnej nic nie zmienia. Oznacza tylko, że chory przebył zawał serca (były spełnione kryteria do rozpoznania zawału) i konieczne jest odpowiednie leczenie.