Czy jeśli frakcja EF się podniesie, to już na stałe?

Frakcja wyrzutowa lewej komory (czyli w uproszczeniu kurczliwość lewej komory serca) może się obniżać na skutek bardzo wielu czynników i schorzeń, nie tylko kardiologicznych. Jeżeli kurczliwość poprawiła się na skutek leczenia, to nie oznacza, że ta poprawa jest trwała. Niestety frakcja wyrzutowa ponownie może się obniżyć na skutek niezażywania leków, nowych objawów chorobowych czy innych, nowych schorzeń.