Minęło 6 miesięcy od wszczepienia CRT-D. Echo serca nadal wykazuje if 20%. Czy to oznacza, że należy przeprogramować urządzenie?

Implantacja kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji (CRT-D) jest wskazana u chorych z objawową niewydolnością serca, niską frakcją wyrzutową lewej komory (słaba kurczliwość) i odpowiednimi parametrami w zapisie EKG. U części chorych po zabiegu poprawia się wydolność fizyczna (pacjent ma mniejsze objawy niewydolności serca) i kurczliwość serca, czyli frakcja wyrzutowa. Czasami poprawie ulega jedynie wydolność, a kurczliwość pozostaje bez zmian. U części pacjentów nie obserwujemy żadnej poprawy. Lekarz, który kontroluje urządzenie może je przeprogramować i zoptymalizować jego działanie. Niestety nie zawsze zmiany ustawień wpłyną na frakcję wyrzutową czy na występowanie objawów. Najlepiej w trakcie najbliższej kontroli urządzenia zapytać swojego kardiologa u pracę urządzenia i ewentualną jego optymalizację.