Czy po wszczepieniu ICD dostanę rentę?

Samo wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD) nie jest wskazaniem do orzeczenia niezdolności do pracy i przyznania renty. Należy spełnić inne warunki określone przez ZUS. (zobacz)