Jak często powinno się po zawale chodzić do kardiologa na kontrolę?

Z uwagi na organizację systemu zdrowia w Polsce i często długi czas oczekiwania na wizytę u kardiologa oraz z uwagi na odmienny stan zdrowia różnych pacjentów po zawale, nie ma jednoznacznych wytycznych, jak często należy zgłaszać się na kontrolę kardiologiczną po zawale. Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien poinformować pacjenta kiedy ten powinien zgłosić się na pierwszą wizytę kontrolną, a następnie wyznaczane są kolejne terminy. Są pacjenci po zawale, którzy, ze względu na stan zdrowia, wymagają częstych kontroli, a są też tacy, którym wystarczy kontrola raz w roku. Najważniejsze by przestrzegać zaleceń dotyczących zmiany stylu życia, diety, aktywności fizycznej, zakazu palenia tytoniu oraz zażywanych leków.