Jaka jest różnica pomiędzy urządzeniem CRT-P a CRT-D? Na moim skierowaniu widnieją obie nazwy.

Skrót CRT z języka angielskiego oznacza terapię resynchronizującą serca (cardiac resychronisation therapy). Litera P również z angielskiego oznacza pacing (czyli stymulację), litera D oznacza defibrylator. CRT-P to rozrusznik resynchronizujący, a CRT-D to rozrusznik resynchronizujący z kardiowerterem-defibrylatorem. Wszczepienie jednego z tych dwóch urządzeń zależy od konkretnych wskazań medycznych, a decyzję podejmuje lekarz kwalifikujący do zabiegu.