Mam ciśnienie 150/79. Czy muszę się niepokoić?

Ciśnienie tętnicze po zawale serca powinno być niższe i w warunkach domowych nie powinno przekraczać średnio 135/85mmHg. Jeżeli wyższe wartości powtarzają się, to należy zgłosić się do swojego kardiologa celem modyfikacji leczenia. Tętno 59/min po zawale serca, o ile nie ma żadnych dodatkowych dolegliwości, jest jak najbardziej prawidłowe.