Czy odstawienie Plavixu na tydzień może spowodować arytmię? Mam bajpasy, stenty w nogach.

Odstawienie Plavixu nie powinno mieć  bezpośredniego wpływu na wystąpienie arytmii. Może natomiast wpłynąć na drożność stentu ze względu na rosnące wtedy ryzyko wystąpienia w nim zakrzepu (tzw. zakrzepica w stencie). Oczywiście to ryzyko zależy od rodzaju stentu, a przede wszystkim od czasu jaki upłynął od wszczepienia stentu. Ryzyko jest większe we wczesnym okresie od zabiegu.