Od 22 lat mam stymulator serca i cały czas migotanie przedsionków utrwalone. Czy nie można tego się pozbyć?

Nie wiem czego mamy się pozbyć – stymulatora czy migotania? Jeśli chodzi o stymulator, to ważne są wskazania, które zadecydowały o jego wszczepieniu. Istnieje możliwość, że przed laty było to napadowe migotanie przedsionków w ramach tzw. zespołu tachykardia-bradykardia (zbyt wolne rytmy serca – stąd potrzeba stymulatora). Z czasem migotanie utrwaliło się i być może obecnie ten stymulator nie jest potrzebny.

Jeśli Autor pytania myśli o pozbyciu się migotania, to szanse na tym etapie są bardzo znikome. Określenie „utrwalone migotanie przedsionków” oznacza, że pacjent i lekarz prowadzący podjęli wspólną decyzję, że zaprzestają walkę o utrzymanie prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego) i pozostawiają migotanie przedsionków.