W ciągu ostatnich 3 lat miałem kilkanaście napadów migotania przedsionków. Wszystkie wystąpiły na drugi dzień po spożyciu alkoholu i po ok. 3-5 godzinach samoistnie ustępowały...

W ciągu ostatnich 3 lat miałem kilkanaście napadów migotania przedsionków. Wszystkie wystąpiły na drugi dzień po spożyciu alkoholu i po ok 3-5 godzinach samoistnie ustępowały. Miałem w tym czasie robione echo, holter EKG i holter ciśnieniowy, które nic niepokojącego nie wykazały. Migotanie udało się złapać na EKG dopiero 3 miesiące temu u lekarza rodzinnego. Ostateczna diagnoza: napadowe migotanie przedsionków. Kardiolog zapisał Rytmonorm do stosowania doraźnie. Uznał, że nie potrzebuję żadnego leczenia ani wizyt kontrolnych, nie zapisał też żadnych leków przeciwzakrzepowych. Czy mam się stosować do jego zaleceń i traktować te napady jako niegroźne epizody, czy skonsultować to z innym kardiologiem? 

Po pierwsze, należy zaprzestać używania alkoholu lub przy najmniej bardzo  ograniczyć.  Od dawna wiadomo, że spożycie alkoholu może indukować napad migotania. Jeśli to nie pomoże, to należy zastanowić się nad innym postępowaniem. Wymienione badania wypadły dobrze, co najpewniej oznacza, że u podłoża  napadów migotania przedsionków nie leży jakaś poważniejsza choroba serca. Jeśli napady migotania mimo to będą się powtarzać, wówczas można rozważyć zabieg ablacji.

Jeśli napady arytmii nie są częste a powodują istotne objawy, to można stosować Rytmonorm doraźnie. Powinno się  jednak sprawdzić bezpieczeństwo takiego postępowania w szpitalnej izbie przyjąć lub na SOR.  Kardiolog nie przepisał leczenia przeciwzakrzepowego, bo najpewniej wyliczył, że w tzw. skali CHA2DS-VASc ryzyko udaru jest małe – młody wiek (poniżej 65 lat?), brak różnych chorób współistniejących.