Kardiolog zmienił acenokumarol na Xarelto, chociaż nie miałem żadnych problemów z tym pierwszym. Czy postąpił prawidłowo?

Decyzja o zmianie leku mimo nieobecności powikłań np. krwawień, wypadania włosów czy uszkodzenia wątroby może też wynikać z szacowanego ryzyka zwłaszcza poważnych krwawień w przyszłości; z wiekiem, tzn. > 75 r.ż. rośnie ryzyko zgonu z powodu krwotoku i tu tzw. nowe leki są bezpieczniejsze. Inna sytuacją są wahania INR na acenokumarolu, co dotyczy  ponad 50% leczonych acenokumarolem. Przy Xarelto nie ma interakcji z większością leków i składniki diety nie zakłócają leczenia, a także nie trzeba oznaczać INR, co jest wygodne dla większości chorych, zwłaszcza w podeszłym wieku i teraz w czasie pandemii.