Intensywnie uprawiam sport. Po przebytej nadczynności tarczycy stwierdzono u mnie migotanie przedsionków i jestem szykowany do kardiowersji. Czy po zabiegu będę mógł uprawiać w dalszym ciągu sport?

Określenie „intensywnie uprawiam sport” jest bardzo wieloznaczne. Jeśli rzeczywiście przyczyną migotania była nadczynność tarczycy, którą opanowano, to jest duża szansa na skuteczność kardiowersji i dalsze utrzymywanie się prawidłowego rytmu zatokowego. Wówczas najpewniej będzie można powrócić do poprzednich zajęć rekreacyjnych. Niestety, nadczynność tarczycy może nawracać, co ograniczy wydolność fizyczną i bezpieczeństwo wysiłku, szczególnie intensywniejszego. Wskazane są badania kontrolne w tym zakresie.