Czy Polfenon 150 mg można stosować doraźnie tzn. tylko w przypadku kołatania serca?

Rzeczywiście jest taka strategia leczenia napadu migotania przedsionków zwana „tabletką w kieszeni”. Istnieje jednak wiele warunków koniecznych do spełnienia, aby takie postępowanie było skuteczne i bezpieczne. Jest możliwe do zastosowania wyłącznie u pacjentów bez istotnej chory serca (szczególnie bez choroby niedokrwiennej serca), gdy napady migotania  przedsionków nie są częste, a przede wszystkim bezpieczeństwo takiego postępowania powinno być wstępnie sprawdzone w trakcie napadu leczonego w szpitalnej izbie przyjęć lub w tzw. SOR.