Czy można zastąpić laboratoryjne wyznaczanie wskaźnika INR pomiarem w domu aparatem np. qLabs model Q1?

Tak, urządzenia do domowego pomiaru INR są obecnie zalecane u leczonych acenokumarolem lub warfaryną, choć w Polsce nie ma refundacji dla takiego monitorowania INR. Udowodniono, że użycie takich urządzeń daje mniejsze ryzyko poważnych krwawień w porównaniu z tradycyjną metodą. Lekarz powinien okresowo sprawdzać czy pomiary za pomocą urządzeń domowych są zgodne z tymi z laboratorium.