Czym różni się Xarelto od Pradaxy? Czy można zamiennie je stosować?

Xarelto jest stosowane raz dziennie i jest wydalane tylko w 1/3 przez nerki, podczas gdy Pradaxa jest stosowana 2 razy dziennie i jest wydalana aż w 80% przez nerki. Oba leki są zarejestrowane w prewencji udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków, tak jak zakrzepicy żylnej. Obecnie uważa się, że oba leki są podobnie skuteczne w zapobieganiu udarom. Jeśli pacjent preferuje inny lek np. powodu zgagi przy zażywaniu Pradaxy, można po konsultacji z lekarzem wprowadzić zamiast Pradaxy Xarelto lub odwrotnie. O odpowiedniej godzinie zamiast jednego leku zażywa się drugi lek, jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań.