Czy rehabilitacja i wysiłek fizyczny po zawale są uzależnione od wieku pacjenta?

Wiek pacjenta nie jest czynnikiem limitującym rehabilitację po zawale serca, czy powrót do aktywności fizycznej. Wszystko zależy od stanu ogólnego pacjenta, stopnia uszkodzenia serca po zawale, objawów, wyników badań dodatkowych. Jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, rehabilitację rozpoczyna się stosunkowo szybko po zawale, kontynuuje w trakcie całej hospitalizacji i zaleca się również po wypisie do domu. Sam wiek nie jest tu ograniczeniem.