Czy z rozrusznikiem typu kardiowerter-defibryrator mogę żyć normalnie?

Kardiowerter-defibrylator wszczepia się w określonych wskazaniach, m.in. po przebytym zatrzymaniu krążenia, czy u chorych z niewydolnością serca i gorszą kurczliwością serca. Po zagojeniu rany po zabiegu i wgojeniu się elektrod (okres ok. 4-6 tygodni po zabiegu) właściwie pacjent może funkcjonować prawie normalnie, pamiętając, że należy unikać urazów okolicy wszczepionego urządzenia i silnego pola elektromagnetycznego. Należy pamiętać o regularnej kontroli urządzenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem przez prowadzącego kardiologa. Jednak powrót do aktywności sprzed implantacji urządzenia zależy od bardzo wielu czynników, w tym od tego jak pacjent funkcjonował przed zabiegiem. Najlepiej skonsultować się z kardiologiem celem ustalenia, czy powrót do „normalności” jest możliwy.