O ile kardiowerter przedłuża życie?

Kardiowerter-defibrylator jest jednym z elementów terapii u pacjentów po przebytym zatrzymaniu krążenia lub z niewydolnością serca. Przedłużenie życia u chorego z kardiowerterem-defibrylatorem zależy od wielu czynników, m.in. od przyczyny wszczepienia urządzenia, od stanu serca i jego kurczliwości, od wyników innych badań, czy zażywanych leków. Niestety nie można jednoznacznie określić, o ile to urządzenie przedłuży życie chorego.