Po zawale zostałam skierowana na 2-tygodniową rehabilitację. Czy po niej mogę ubiegać się o następną? Kto wydaje skierowanie?

Bezpośrednio po zawale serca jest wskazana rehabilitacja kardiologiczna, która powinna się rozpocząć do 50 dni od wypisu ze szpitala. Po odbyciu cyklu rehabilitacji po zawale można ubiegać się o następną, jednak wówczas obowiązuje już standardowa kolejka w oczekiwaniu na przyjęcie na rehabilitację. Po skierowanie należy zgłosić się do Poradni Kardiologicznej lub Rehabilitacyjnej.