Czy czekając na koronarografie należy być na zwolnieniu lekarskim?

Oczekując na planowy zabieg koronarografii nie trzeba być na zwolnieniu lekarskim. O konieczności zwolnienia decyduje lekarz prowadzący.