Mam wszczepiony kardiowerter i jestem po zawale serca oraz bajpasach. Jakie sporty mogę uprawiać?

Aktywność fizyczna po zawale serca jest wskazana, gdyż regularny wysiłek fizyczny ma udowodnioną skuteczność w poprawie funkcji serca i jego wydolności. Jednak decyzja co do rodzaju sportu i jego intensywności musi zależeć od: stanu pacjenta, jego samopoczucia i objawów, rozległości zawału serca, czy wyników badań dodatkowych. Nie zawsze aktywność fizyczna przed zawałem jest dopuszczalna w takiej samej formie po zawale serca. Dlatego koniecznie należy skonsultować się ze swoim kardiologiem przed rozpoczęciem uprawiania sportu i powrotem do poprzedniej aktywności.