Tomografia komputerowa zamiast koronarografii? Czy to dobry pomysł?

Tomografia komputerowa jest badaniem nieinwazyjnym, w którym też możemy oceniać stan tętnic wieńcowych. Jednak jest to badanie przeznaczone tylko dla wybranych pacjentów (najczęściej tych, którzy jeszcze nie mają zdiagnozowanej choroby niedokrwiennej serca). Tomografia tętnic wieńcowych ma też pewne ograniczenia, zwłaszcza u pacjentów, którzy już przebyli zawał serca i może być mniej dokładna niż koronarografia. Generalnie u chorych po zawale serca, czy po implantacji stentów nie zaleca się tomografii komputerowej. Jeżeli prowadzący kardiolog widzi konieczność wykonania koronarografii, to jest to na pewno badanie lepsze niż tomografia komputerowa.