Czy po ablacji codzienne odczuwanie arytmii (słabe i epizodyczne) jest możliwe? Czy ustąpi?

Skuteczność leczenia arytmii zależy przede wszystkim od wstępnego ustalenia jaka to arytmia. Jeśli rzeczywiście opisana arytmia jest przykro odczuwana przez pacjenta, to należy wykonać badanie pozwalającą zidentyfikować ją czyli np. rejestrację EKG metodą Holtera. Zrozumiałam, że pacjent odczuwa obecną arytmię inaczej niż uprzednie migotania przedsionków. To mogą być jedynie skurcze dodatkowe, mogą też być napady trzepotania przedsionków – arytmii wtórnej do przebytej ablacji, czasem potrzebna jest ponowna ablacja dla wyeliminowania tego trzepotania. Jeśli objawy występują w stosunkowo wczesnym okresie od ablacji (do 3 miesięcy), to mogą być wtórne do procesu gojenia i jest nadzieja, że po tym czasie ustąpią