Czy można używać mobilnego EKG w formie aplkacji na smartfona przy rozruszniku (stymulator serca dwujamowy DDDR firmy Medtronic)?

Rzeczywiście, istnieją pewne rozbieżności w ocenie tego problemu. Dlatego zwróciłam się o opinię do dodatkowych ekspertów, m.in. eksperta z firmy Medtronic.  Ustalono, że urządzenie nie może zaburzać pracy wszczepionego stymulatora. Problem może być odwrotny. Wobec dość złożonej czynności elektrycznej serca u chorego ze stymulatorem DDDR to stosunkowo proste urządzenie może mieć trudności z poprawną oceną rytmu serca i dlatego będzie mniej przydatne. Rozsądną alternatywą byłoby skorzystanie z telemonitoringu czyli zdalnego monitorowania wszczepionego urządzenia. W tym systemie wszczepione urządzenie automatycznie łączy się ze stacją przekaźnikową w domu pacjenta, która następnie przekazuje dane do centralnej bazy. Po ich przeanalizowaniu wyniki trafiają do ośrodka medycznego kontroli chorych z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca. Zazwyczaj transmisja odbywa się raz dziennie. Pozwala to na wczesne  informowanie lekarza o ewentualnych zaburzeniach rytmu serca lub funkcji urządzenia. Ze względu na problemy z refundacją telemonitoring jest dostępny tylko w niektórych ośrodkach kontrolujących chorych z wszczepionymi urządzeniami.