Po ablacji puls jest dużo szybszy (80-90), dlatego pacjent bierze bisocard. Czy jest szansa, że puls znowu osiągnie prawidłową wartość czy powróci do niskich wartości? Z czego może wynikać to, że puls przyspieszył po zabiegu?

Takie objawy występują u części pacjentów po  zabiegu ablacji migotania przedsionków. Są następstwem zniszczenia ablacją niektórych zakończeń nerwowych w przedsionku. To przyspieszenie częstości akcji serca jest zazwyczaj przemijające. Zastosowane leczenie (np. bisocard) powinno być skuteczne. Na koniec najważniejsza dla pacjenta informacja. Otóż wyniki wielu badań naukowych wskazują, że u pacjentów z tego typu reakcją skuteczność ablacji jest większa.