Czy migotanie przedsionków może wystąpić jako pojedynczy incydent i nigdy potem nie powrócić?

Może. Zazwyczaj dotyczy to pacjentów, u których przyczyna migotania przedsionków była przejściowa/odwracalna. Kilka przykładów: niedobór elektrolitów po biegunce, ostra infekcja lub nadczynność tarczycy. Niestety, nie ma gwarancji, że ustąpienie tej przyczyny na pewno zagwarantuje brak nawrotu migotania.