Czy zawsze przy migotaniu przedsionków wzrasta tętno?

Może nie zawsze, ale zazwyczaj. Przy prawidłowym rytmie zatokowym tętno w spoczynku mieści się przeważnie w przedziale 60-80/min. W trakcie napadu migotania wzrasta do 80-120, a nawet 150/min.