Pacjentka przeszła zawał serca. Od 2 tyg. za serce i płuca pracuje respirator. Wystąpiła również arytmia. Czym to grozi?

Niestety, wygląda, że sytuacja jest bardzo poważna. U chorego z zawałem serca po zatrzymaniu krążenia mogą występować różne arytmie. Najpewniej chodzi nie o migotanie przedsionków, lecz o arytmie komorowe, np. częstoskurcz komorowy lub migotanie komór. One najczęściej powodują zatrzymanie krążenia i mają charakter nawrotowy.