Czy mając migotanie przedsionków można zażywać doraźnie środki ułatwiające zasypianie?

Sam fakt występowania migotania przedsionków nie powinien mieć wpływu na skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania leków ułatwiających zasypianie. Natomiast problem mogą stanowić leki stosowane u pacjenta z powodu migotania, które będą wchodziły w niekorzystną interakcję z lekami nasennymi, nawet takimi jak bez receptowa melatonina. Do takich leków należy m.in. Amiodaron (lek antyarytmiczny) lub leki przeciwkrzepliwe, szczególnie Warfin i Acenokumarol.