Pacjent zażywa Eliquis 5 mg, zbadał INR i jest 1,2. Czy ten wynik można uznać za prawidłowy?

Eliquis jest jednym z tzw. nowych leków przeciwkrzepliwych. W trakcie stosowania tych leków w odróżnieniu od tzw. antagonistów witaminy (Warfin, Acenokumarol) nie ma potrzeby okresowej kontroli wskaźnika INR. Eliquis może modyfikować ten wskaźnik, ale uzyskany wynik nie wskazuje, czy dawka leku jest zbyt mała lub może za duża. Pacjent powinien mieć świadomość, że badanie u niego INR jest zbędne.