Jakie badania wykonać przed wszczepieniem urządzenia CRT?

Do wszczepienia urządzenia resynchronizującego (CRT) trzeba spełnić określone kryteria kwalifikacyjne, nie każdy chory może otrzymać takie urządzenie. Jednym z nich jest obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory w badaniu echokardiograficznym (obniżona kurczliwość lewej komory serca) oraz pewne zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu w badaniu EKG. Z tego wynika, że każdy chory musi mieć aktualny wynik badania echo serca i EKG celem kwalifikacji. Jednak w praktyce konieczne jest wykonanie większej ilości badań dodatkowych. Lekarz, kwalifikując do takiego zabiegu, z pewnością zleci wszystkie konieczne badania.