Kiedy rozpocząć ćwiczenia fizyczne po angioplastyce?

Po zabiegu angioplastyki należy czasowo wstrzymać się od wykonywania ćwiczeń fizycznych. Długość tej przerwy zależy od tego, czy angioplastyka była wykonywano planowo, czy w zawale serca. Jeżeli był to zabieg planowy, to przerwa wynika przeważnie tylko z konieczności zagojenie się miejsca wkłucia po zabiegu. Następnie, o ile nie pojawiły się dodatkowe przeciwwskazania, można wrócić stopniowo do ćwiczeń. Jeżeli angioplastyka była wykonywana w zawale serca, już w trakcie pobytu w szpitalu rozpoczyna się rehabilitację kardiologiczną i kontynuuje po wypisie do domu. Pomaga to wrócić do optymalnej sprawności i zarazem jest przygotowaniem do samodzielnych ćwiczeń. Należy pamiętać, że o powrocie do ćwiczeń decyduje szereg czynników: stan pacjenta, objawy po zabiegu, zażywane leki, wyniki badań dodatkowych oraz intensywność planowanego wysiłku. Dlatego zawsze najpierw skonsultuj się z kardiologiem zanim rozpoczniesz ćwiczenia.