Czy leki stosowane w leczeniu COVID-19 mają wpływ na serce?

Leki stosowane u pacjentów w przebiegu COVID-19 mogą rzutować na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Mogą nasilać pewne formy zaburzeń rytmu, włącznie z ostrymi arytmiami serca oraz ryzykiem zatrzymania krążenia. To głównie stosowane w leczeniu choroby COVID-19: leki przeciwmalaryczne i niektóre antybiotyki, które mogą wpływać na zmiany w zapisie EKG.