Wystąpienie jakich objawów sercowych sugeruje, że nie należy czekać z wezwaniem pomocy?

Nie powinno się odwlekać poszukiwania pomocy w przypadku:

  • nagłego wystąpienia piekącego, utrzymującego się, bólu w klatce piersiowej,
  • nagłego wysokiego wzrostu ciśnienia tętniczego,
  •  wystąpienia zaburzeń rytmu i kołatań serca, które powodują złe samopoczucie,
  • bardzo niskiego ciśnienia tętniczego,
  • nagłej duszności,
  • a także nasilających się: przewlekłego bólu w klatce piersiowej, duszności spoczynkowych, nasilenia obrzęków kończyn dolnych.

Należy stanowczo podkreślić, że każdy pacjent, szczególnie ten z wcześniejszym wywiadem kardiologicznym czy pacjent z czynnikami sercowo-naczyniowymi, może mieć niezależne od COVID-19 objawy sercowe zagrażające życiu. Opóźnienie w leczeniu może doprowadzić do wystąpienia poważnych powikłań.