Jakie mogą być objawy sercowe ciężkiego przebiegu COVID-19?

Oprócz objawów ze strony układu oddechowego, np. niewydolności oddechowej w przebiegu wirusowego zapalenia płuc, mogą również wystąpić powikłania sercowe. Te najcięższe to: hipotonia, czyli niskie ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie krążenia, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca czy zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych.