Czy ze względu na choroby serca należy podjąć jakieś szczególne działania pozwalające zmniejszyć ryzyko zachorowania na koronawirusa?

U osób starszych i pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności. Przede wszystkim należy unikać kontaktów z osobami chorymi oraz ograniczyć kontakty z innymi osobami zwłaszcza w przestrzeni publicznej, w tym z dziećmi i wnukami, ponieważ często u ludzi młodych infekcja koronawirusem przebiega łagodnie lub bezobjawowo, a pomimo to stanowią oni źródło infekcji, groźnej dla osób z chorobą serca zwłaszcza w podeszłym wieku. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, należy utrzymywać odległość co najmniej 2 metrów od innej osoby.

Należy dbać o higienę, często i dokładnie myć ręce. Tych zaleceń należy przestrzegać szczególnie restrykcyjnie po dotknięciu przedmiotów w miejscach ogólnodostępnych (przycisków, włączników, klamek). Dodatkowo wskazane jest odkażenie rąk płynem dezynfekcyjnym niszczącym wirusy oraz odkażanie powierzchni przedmiotów dotykanych przez obce osoby np. klamek drzwi.