Czy osoby chorujące na serce mają większe ryzyko zachorowania na COVID-19 niż osoby bez takich problemów?

Najpewniej nie. Jednak w przypadku zakażenia koronawirusem istnieje większe ryzyko wystąpienia poważniejszych objawów choroby z koniecznością leczenia na intensywnej terapii. Choroba wieńcowa, podobnie jak cukrzyca, stanowi uznany czynnika ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19.