Czy po przebytym zawale każdy powinien przejść rehabilitację kardiologiczną i jak się na nią dostać?

Po zawale serca zaleca się rehabilitację kardiologiczną u każdego chorego, który nie ma do niej przeciwwskazań. Ćwiczenia nie tylko poprawiają ogólną kondycję pacjenta, ale przede wszystkim wpływają pozytywnie na pracę serca, mogą zapobiegać lub opóźniać nawrót choroby i jej powikłań (np. kolejnego zawału serca), pomagają utrzymać dłużej pełną sprawność chorego, a przede wszystkim zmniejszają śmiertelność po zawale serca. Same zabiegi rehabilitacyjne rozpoczynane są już w trakcie hospitalizacji i powinno się je kontynuować po wypisie do domu. Przed rozpoczęciem rehabilitacji, lekarz zazwyczaj przeprowadza kwalifikację do ćwiczeń i dobiera stosowne obciążenie w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Zawsze konieczne jest wystawienie skierowania na rehabilitację. Przed wypisem do domu warto więc zapytać swojego lekarza prowadzącego o dalszą rehabilitację i ew. skierowanie na nią.