Czy po wszczepieniu stymulatora konieczne jest L4?

Decyzja zależy od charakteru pracy wykonywanej przez pacjenta, a także od jego stanu zdrowia (np. chorób współistniejących). Jeśli pacjent nie pracuje fizycznie, może wrócić do pracy nawet następnego dnia po wypisaniu ze szpitala. Zazwyczaj jednak wskazane jest kilka dni odpoczynku, przynajmniej do zagojenia rany po zabiegu.