Czy migotanie przedsionków to choroba dziedziczna?

Częstość występowania „rodzinnego” migotania przedsionków (czyli tej samej arytmii u kilku członków jednej rodziny), sugeruje, że prawdopodobnie istnieje podłoże genetyczne tej arytmii, jednak w chwili obecnej brakuje dokładnych danych, które mogłyby to potwierdzić.