Którzy chorzy z migotaniem przedsionków nie powinni być leczeni nowymi lekami przeciwkrzepliwymi?

Nowych leków przeciwkrzepliwych nie należy stosować:

  • w ciężkiej niewydolności nerek (w tym u osób leczonych dializami),
  • po wszczepieniu sztucznej zastawki serca,
  • gdy występuje ciężka zastawkowa wada serca,
  • przy małopłytkowości,
  • po niedawno przebytym poważnym krwawieniu.
  • u osób stosujących nowe leki przeciwpłytkowe (np. tikagrelor).