Kto powinien obecnie stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)

Obecnie największą grupę leczonych nowymi lekami przeciwkrzepliwymi stanowią chorzy u których nie sprawdziło się stosowanie warfaryny lub acenokumarolu (u których INR waha się spadając do wartości poniżej 2 lub zwiększając się ponad 3-4). Do tej grupy należą też pacjenci, u których doszło do krwawień lub udaru mózgu w czasie wahania się INR. Nowe leki przeciwkrzepliwe powinny być przepisywane chorym, którzy rozpoczynają leczenie z powodu migotania przedsionków, jeśli akceptują taką formę leczenia i nie mają przeciwwskazań.