Czy nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) są obecnie refundowane przez NFZ, jeśli wskazaniem do leczenia jest zapobieganie udarowi mózgu?

W Polsce żaden z wymienionych w pytaniu leków nie jest refundowany u chorych z migotaniem przedsionków.