Na ile dni przed operacją należy odstawić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)?

Dokładny czas odstawienia leków przed operacją powinno się skonsultować z chirurgiem, który przeprowadzi operację oraz z kardiologiem.