Czy można uprawiać sport w czasie leczenia przeciwkrzepliwego?

Leczenie przeciwkrzepliwe nie wyklucza uprawiania sportu takiego jak biegi, pływanie itp. Należy unikać sportów kontaktowych (zespołowych) lub bardziej urazowych z powodu dużego ryzyka krwawienia.

Warto skonsultować z lekarzem wszelkie wątpliwości co do dyscypliny sportu, którą można uprawiać.