Czy można pić alkohol w czasie zażywania leku przeciwkrzepliwego?

W czasie leczenia przeciwkrzepliwego można pić niewielkie ilości alkoholu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Patrz również: Czy po zawale mogę pić alkohol? (http://copozawale.pl/pyt/-8?preview=1); Podobno koniak to lekarstwo. Czy osoba z chorobą wieńcową może wypić kieliszek, nawet jeśli bierze leki? (http://copozawale.pl/pyt/-26?preview=1).

Większe ilości alkoholu mogą wywołać napad migotania przedsionków lub przyspieszyć czynność serca, gdy migotanie jest już utrwalone, oraz zwiększają ryzyko krwawienia, zwłaszcza z przewodu pokarmowego.