Czy można kontynuować leczenie przeciwkrzepliwe, gdy pojawiają się liczne wylewy podskórne (sińce) na kończynach?

Drobne powikłania, jak sińce na kończynach obserwowane są u co trzeciego chorego z migotaniem przedsionków leczonego przeciwkrzepliwie. Przeważnie nie stanowią powodu do obaw.

Zawsze warto skonsultować się ze swoim lekarzem, który oceni, czy sińce są niebezpieczne czy też nie. Nigdy nie wolno przerywać leczenia samodzielnie.