Czy pokarmy wpływają na działanie nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)?

Pokarmy nie zmieniają działania wymienionych nowych leków przeciwkrzepliwych.